Stichting BuitenGewoon

De Groene Verbinding

 

Inleiding en aanleiding.

 

Mijn naam is Tosca Vervaet ik ben initiatiefneemster en oprichtster van de stichting. Mijn droom is om de samenleving te mogen ondersteunen in het gewoon een fijne samenleving te zijn. Daarbij helpt het als je op een goede en fijne manier met elkaar omgaat en daarvoor is het  wel een voorwaarde dat je elkaar kent of op zijn minst kan ontmoeten. Helaas is de huidige maatschappij niet van vanzelfsprekend dat je elkaar ontmoet. Door allerlei oorzaken en zeker ook doordat we bepaalde doelgroepen '" uit " de maatschappij hebben gehaald,  komen we elkaar minder makkelijk tegen. Ik heb een kinderdag verblijf in Oostburg en ik zie hoe veel plezier kinderen en ouderen aan elkaar beleven en hoeveel ze van elkaar kunnen leren. We moeten dat contact wel organiseren. Dat gun ik meer mensen en daarom stel ik een deel van de grond van mijn groene kinderdagverblijf Kidz ter beschikking om de generatietuin van Buitengewoon te kunnen bouwen samen met bewoners en geïnteresseerde van Oostburg en omgeving. Een fijne plaats in een groene omgeving waar je elkaar kan ontmoeten, spelen, samen kan werken in de tuin en vrij bent om leuke dingen te organiseren.

 

 

Doelstelling

 

Ons doel is de mensen van verschillende (doel) groepen;  met elkaar en met de natuur te verbinden. We willen, jonge kinderen en jeugd, volwassenen, ouderen, volwassenen en kinderen met een beperking, mensen in de bijstand, inburgeraars in de regio West Zeeuws Vlaanderen met elkaar in verbinding brengen door middel van activiteiten in de generatietuin van Buitengewoon aan de rand van Oostburg vlak bij het stadscentrum.

Wij willen mogelijkheden bieden aan iedereen om te participeren in de maatschappij, elkaar te ontmoeten en samen leuke dingen te doen en te organiseren.

De activiteiten hebben betrekking op leren, spelen, ontmoeten, educatie, arbeidsparticipatie, activering, samenwerken en werkzaamheden voorkomend bij de ontwikkeling en aanleg van de generatietuin Buitengewoon.

In onze generatietuin zullen daar waar nodig groepen mensen begeleiding krijgen van professionele hulpverleners van verschillende organisaties of van vrijwilligers. Het streven is om het vooral een tuin te maken van, door en met mensen van de lokale bevolking.

We zullen het steeds meer in de toekomst met elkaar moeten doen en Buitengewoon is er voor en met elkaar om het Buitengewoon goed te hebben.

 

 

De naam BuitenGewoon

 

De naam BuitenGewoon bestaat uit 2 elementen. Buiten om dat we de activiteiten vanuit en vooral in de tuin en haar natuurlijke omgeving gaan laten plaats vinden. Gewoon omdat het contact met jouw medemens een gewone zaak is, iets van alledag. Helaas is dat in onze huidige maatschappij niet altijd evident. Onze gehandicapte medemens wordt vaak ‘onttrokken’ aan het zicht van de maatschappij door apart vervoer en aparte instellingen waar het gedurende de dag of langer verblijft en onze ouderen ontmoeten we meer dan voorheen achter de muren van verzorgingstehuizen. Voor kinderen en doelgroepen onderling is het niet meer vanzelfsprekend deze medemensen te ontmoeten.

 

 

Informatie en nieuws

De ondertitel ‘de groene verbinding’

 

BuitenGewoon draagt de onder titel ‘de groene verbinding’. We willen de verbinding tussen verschillende soorten mensen stimuleren en tussen de mens en de natuur en ook willen we de verbinding leggen tussen verschillende instellingen en de samenwerking tussen partijen bevorderen.